Zadzwoń do nas +48 68 459 46 05 +48 68 459 46 05
koszyk
Koszyk
Start Gwarancja

Gwarancja

Zasady udzielanej gwarancji:

1. Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji, w tym na cylindry drukowe CRO Sleeve AL, pod warunkiem zachowania następujących parametrów pracy narzędzia:
• Poziom ciśnienia sprężonego powietrza 6-8 Bar,
• Objętość sprężonego powietrza powyżej 12 l/s.
2. Sprzedający udziela 18-miesięcznej gwarancji na cylindry drukowe CRO Sleeve GF i cylindry CRO Sleeves GF ANTISTATIC, pod warunkiem zachowania następujących parametrów pracy narzędzia:
• Poziom ciśnienia sprężonego powietrza 6-8 Bar,
• Objętość sprężonego powietrza powyżej 12 l/s.
3.Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru z przez Kupującego z siedziby Sprzedawcy lud od dnia przekazania przez Sprzedającego towaru firmie transportowej.
4. Zgłoszenie Sprzedawcy towaru w ramach gwarancji następuję poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@rotometal.pl.
5. Wraz ze zgłoszeniem towaru w ramach gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do przesłania towaru do siedziby Sprzedawcy.
6. Koszt transportu towaru zgłoszonego w ramach gwarancji ponosi Kupujący, w przypadku uznania gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się pokryć zwykłe koszty poniesione przez Kupującego
w związku z dostarczeniem towaru do siedziby Sprzedawcy (koszty przesyłki pocztowej, koszty kuriera).
7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do naprawy towaru lub wymiany na nowy towar. Wybór pomiędzy naprawą, a wymianą przysługuje wyłącznie Sprzedającemu.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku gdy Kupujący:
a) niewłaściwie eksploatuje towar,
b) niewłaściwie instaluje towar,
c) umieszcza towar w maszynie, która poprzez swoje nieprawidłowe działanie uszkadza go,
d) powierza pracę na maszynie z użyciem zakupionego towaru swojemu pracownikowi, który poprzez swoje błędne działanie uszkadza towar,
e) naprawia towar na własną rękę,
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wad towaru oraz za utracone z tego tytułu korzyści.
10. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do rzeczywistej wartości towaru.

 

Rotometal DBN Sp. z o.o.

Jana III Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Polska

Lub napisz

Realizacja montownia.com