Start Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. Przetwarzamy dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności zastosowanie ma ustawa o ochronie danych i ustawa o telemediach.

Odwiedzając naszą stronę internetową, prosimy o rozważenie następujących zasad proceduralnych.
Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych i pobierasz plik, następujące dane są rejestrowane do celów statystycznych i w celu zapewnienia bezproblemowej pracy – oceniane.

  • żądany adres URL
  • data i godzina złożenia wniosku
  • podobnie zwrócony komunikat o błędzie
  • rozmiar odpowiedzi w bajtach 
  • Ocena tych danych w celu utworzenia indywidualnych profili użytkowników jest wykluczona. 

Używanie plików cookie 

Na stronie początkowej i niektórych innych stronach używane są tak zwane pliki cookie. Są to tylko ciasteczka sesyjne (ważność 20 minut) i tymczasowe pliki cookie (ważność do 30 dni), które służą do pomiaru liczby czytelników / użytkowników i ograniczają liczbę dostarczenia materiałów reklamowych. Żadne dane związane z użytkownikiem nie są gromadzone za pomocą tych plików cookie. Za pośrednictwem serwera WWW tylko dane o ruchu są przechowywane w plikach dziennika serwera WWW. 

Gdy użytkownik zażąda logowania, ustawiany jest plik cookie sesji. Jest wykluczone, że tworzone jest odniesienie do wytworzonej osoby lub profilu użytkownika. Proces logowania podczas uzyskiwania dostępu do obszarów chronionych nie będzie rejestrowany, ani nie zostaną zapisane żadne dane, z których można byłoby tworzyć statystyki. 

Prawa 

Masz prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych na twój temat, a tym samym do poprawiania nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania. 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o swoich danych osobowych, dokonywać zmian lub jeśli masz pytania dotyczące dalszego wykorzystania swoich danych osobowych przekazanych do nas, prosimy o kontakt. 

Polityka prywatności na korzystanie z Piwik 

Ta strona internetowa korzysta z oprogramowania Piwik, open source do statystycznej analizy dostępu gości. Piwik używa tak zwanych „ciasteczek”, plików tekstowych przechowywanych na komputerze. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na serwerze dostawcy w Niemczech. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed jego przechowywaniem. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. 

Polityka prywatności do korzystania z Google Adsense 

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi do integracji reklam Google Inc. („Google”). Google AdSense wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze. Google AdSense wykorzystuje tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczna grafika). Te sygnały nawigacyjne mogą służyć do oceny informacji jako ruchu odwiedzających na tych stronach. 
Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na tej stronie (w tym adres IP) oraz dostarczanie formatów reklamowych są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Te informacje mogą być udostępniane przez Google partnerom Google. Jednak Google nie chce Twojego adresu IP. 
Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób iw celach określonych powyżej. 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk podobny) 

Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone są zintegrowane. Wtyczki Facebooka można znaleźć na stronie lub w „Like-Button” („Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/

Rotometal Sp. z o.o.

Jana III Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Polska

Lub napisz

Realizacja montownia.com