Zadzwoń do nas +48 68 459 46 05 +48 68 459 46 05
koszyk
Koszyk
Start Aktualności OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE
o zmianie Administratora Danych od 01.08.2022 r.

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE

o zmianie Administratora Danych od 01.08.2022 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuję, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rotometal DBN sp. z o.o. w Świebodzinie

2)     Administrator Danych wyznaczył Specjalistę Ochrony danych, którego dane kontaktowe są następujące: e-mail:  administrator.danych@rotometal.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6)     Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)     Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest :

 • Wymóg ustawowy w związku z zatrudnieniem Pana/Pani w jednostce zarządzanej przez Administratora Danych
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje / Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

9)     W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w formie profilowania.

 

Rotometal DBN Sp. z o.o.

Jana III Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Polska

Lub napisz

Realizacja montownia.com